Reference, deference, difference (odkaz, úcta, odlišnosť) … pomocou týchto troch konceptov zadefinovala Griselda Pollocková cestu, ktorej by sa avantgardní umelci mali držať, ak si chcú získať verejné uznanie, ktoré im zaistí pozíciu v umeleckom svete. Odkaz, pokiaľ umiestňujú svoje dielo do rozpoznateľného kontextu; úctu voči známym špičkovým umelcom; odlišnosť, aby ich dielo bolo čitateľné pre umeleckých kritikov, ale zároveň bolo o krok vpred.
Ale čo mohol robiť queer umelec zo stredomorskej krajiny na začiatku deväťdesiatych rokov? Vydať sa opačnou cestou sa javilo ako možnosť: izolácia, ikonoklazmus, priemernosť… Skrátka „práca bez tlaku na dosiahnutie úspechu“, užívanie si slobody vedomia, že by v tom čase sotva niekto veril v transformačnú schopnosť navrhovaného; práca z okrajových pozícií, ktoré nám umožňujú vytvárať identity a modifikovať príbehy bez toho, aby to niekto videl či počul.
V časoch opakujúcej sa hospodárskej krízy, ktorá znovu aktivuje neofašistické hnutia, sa stalo zásadným konfrontovať tie umelecké praktiky, ktoré zachovávajú hegemonické modely produkcie a prezentácie. Ešte nikdy predtým neboli alternatívne príbehy a fantázie také potrebné.

Cabello/Carceller založili v roku 1992 ako umelecký tím Helena Cabellová a Ana Carcellerová, ktoré žijú a pracujú v Madride. Vytvárajú interdisciplinárne práce, v ktorých skúmajú hegemonické spôsoby zobrazovania vo vizuálnej/kultúrnej praxi a zároveň navrhujú kritické alternatívy. S použitím nástrojov prevzatých z feministických, queer a dekoloniálnych teórií ako aj z vizuálnych/kultúrnych štúdií, vytvárajú diela, ktoré spochybňujú neoliberálny model sociálnej produkcie.

Cabello/Carceller
Stav v umení – niekoľko možností pre nepokoje queer komunity zo surrealistického Juhu
/ The State of the Art – Some possibilities for a queer riot from the surrealistic South

prednáška / lecture

Dátum / Date: 1. 3. 2019, 18:00
Miesto / Venue: Café Berlinka, SNG, Námestie Ľudovíta Štúra 4, Bratislava

Podujatie bude prebiehať v angličtine. / The event will be conducted in English.

Prednáška je súčasťou programu k výstave QUEER STORIES, ktorú je možné vidieť v tranzite do 16. marca 2019.

Leave a comment