Kurátori Aurel Hrabušický a Filip Vančo sa v druhej časti výkladu sústredia predovšetkým na novovytvorenú, teda v pravom zmysle slova autorskú fotografiu, ktorá je zhmotnením vízie samotných umelcov, a popritom predvedie spôsoby jej využitia v multimediálnych umeleckých projektoch. Fotografia sa uplatní v kombinácii s inými druhmi umenia a stáva sa súčasťou komplexnej (audio)vizuálnej výpovede.

Štvrtok o 18:00 – 20:00 SNG – Slovenská národná galéria

Vstupné 4 €, 2 €
Viac info https://www.sng.sk/sk/programy/2012_kuratorsky-vyklad-uzitocna-fotografia-2-cast

 

Leave a comment