M. Machatovú zaujíma pamäť a neznáme príbehy, ktoré so sebou veci nesú. Priestor interieru a exterieru je zmätený, to, čo bolo vo vnútri v interiéri, je tu vonku exterializované.
Náhodne-nenáhodný výber záberu, vecí, ich foriem a symboliky, odkazuje na ďalšie významové vrstvy nevedomých obsahov, kde je toto bizarné prostredie akýmsi labyrintom aj lexikónom symbolov.

otvorenie výstavy
Mária Machatová: Décalage
kurátorka: Miroslava Urbanová

vernisáž: 6.11. 2018, 18.00
trvanie výstavy: 7.11.-30.11.2018, p.- p. 14.00-18.30
Podjavorinskej 4a, BA, www.galeriacincin.sk

Výstavný program galérie v roku 2018 podporil Fond na podporu umenia.

 

Leave a comment