Shopping Cart 0 items - 0,00€ 0
Shopping Cart 0 items - 0,00€ 0

Ožije prezidentský salónik na hlavnej stanici

Salónik – kultúrne občerstvenie je iniciatívou Zuzany Duchovej a združenia Local Act.

Priestory salónika pôsobia ako prirodzený “kultúrny highlight” komplexu (často negatívne vnímaných) staničných budov. Využívanie netradičných priestorov na umelecké účely je vo svete dlhodobým trendom a my ho chceme aplikovať na lokálne prostredie a poskytnúť tak platformu na dialóg rôznych skupín, ktoré sa na komunikačnom uzle, akým stanica rozhodne je, stretávajú.

Projekt sa ideovo hlási k podobnému využívaniu ďalších železničných priestorov ako Stanica Žilina – ZáriečieBanská St a nica Contemporary (Banská Štiavnica) či Nástupište 1-12 (Topoľčany). Chceme pracovať so širokým významom slova kultúra, ktoré má svoj pôvod v latinskom coleo/colere – obrábať, kultivovať prostredie.

K prebytočným železničným budovám využitým na kultúru patrí napríklad komplex Nákladové nádraží Žižkov v Prahe. Prezidentský salónik nie je zanedbaným priestorom, ide skôr o “stratený” relikt minulých čias slávy železníc. Na toto dedičstvo by sme chceli nadviazať a posunúť význam názvu salónik smerom k výstavnej a propagačnej činnosti aj smerom k širšej verejnosti. Na hlavnej stanici tiež svojho času pôsobilo Kultúrne stredisko.

Súčasťou projektu bude aj pozorovanie a popis lokálnej dynamiky staničného priestoru a každodenných priestorových taktík užívateľov, teda fenomény, ktoré iniciatíva Local Act dlhodobo v lokalite skúma. Viac o presahoch projektu sa dozviete TU.

Salónik je situovaný na prvom nástupišti na Hlavnej stanici v Bratislave / vstup z perónu alebo priamo z námestia

Prezidentský, alebo vládny salónik je súčasťou železničnej stanice takmer 100 rokov, kedy sa Bratislava stala miestom sídla vládnych úradov. Je veľmi pravdepodobné, že luxusná čakáreň tu existovala už za monarchie (buď od čias prvej stanice architekta Feiglera z prvej polovice 70. rokov 19. storočia, alebo od čias Pfaffovej prestavby začiatkom 20. stor.). Vládny salónik nie je v pôvodnej podobe, keďže pomerne rozsiahla prestavba hlavnej stanice sa uskutočnila na konci 30. rokov 20. stor. Zmienka o terajšom salóniku je z 18.1.1972, kedy bol využitý pri príležitosti príchodu pracovníkov federálnej vlády z Prahy vlakom Ex 158 „Istropolitan“. Ďalší stavebný zásah sa uskutočnil na konci 80. rokov 20. stor., kedy stanica dostala dnešnú podobu. Vládny salónik bol na súčasný stav zrekonštruovaný v roku 1998 (18.8.1998 bol slávnostne otvorený). Pôvodná jedna miestnosť bola rozšírená o 2 kancelárie vlakových čiat a dve miestnosti reštaurácie. Tieto priestory sa využili na vybudovanie sociálnych zariadení, miestnosti pre doprovodný personál a kuchynku. Staničná budova nie je pamiatkovo chránená, preto ani nie je potrebný pamiatkársky dohľad pri jej eventuálnych stavebných úpravách. Pri ďalšej rekonštrukcii sa s rekonštrukciou salónika neráta.

viac na: http://salonik.sk/

Pristúpili? from Zuzana Ducho on Vimeo.

Leave a comment