Shopping Cart 0 items - 0,00€ 0
Shopping Cart 0 items - 0,00€ 0

ŠAFKO – komunitné centrum v Bratislave

Sme občiansky aktívni ľudia, profesionáli vo svojich odboroch, či zástupcovia občianskych a neziskových združení.
Projekt Šafko vnímame ako nástroj na oživenie miesta, ktoré desiatky rokov nemalo svoj zadefinovaný ráz a účel. Čiastkové aktivity neriešili dlhodobo problém námestia, hneď po ich skončení sa všetko vrátilo do svojich koľají a na mieste, kde teraz stojí projekt z lodných kontajnerov, bola iba nesúvislá dlažba a bezdomovci. Napriek exponovanému miestu, funkcia námestia v urbánnom priestore v podstate od zániku „Kazačok-u“ absentovala.
S takýmto problémom sa stretávajú aj iné európske mestá a dnes už máme množstvo prípadových štúdií, kedy sa spoluprácou samosprávy, architektov a cielených komunít postupne vybuduje priestor, ktorý poskytuje zázemie kreatívnym profesionálom, lokálnemu dizajnu, umeniu, či komunitám a neziskovým organizáciám na svoju činnosť. Slovenskí dizajnéri na svoje reálne uplatnenie potrebujú zároveň možnosti prezentácie svojich diel, či výrobkov. Na druhej strane miestni obyvatelia ale i turisti výrazne oceňujú práve autentickú lokálnu tvorbu. Pamiatky, na ktoré je mesto hrdé spolu s novou, sviežou „krvou“ je presne to, čo robí každé mesto zaujímavým, jedinečným.
Projekt Šafko vzniká organicky, postupne, nie je to developerský projekt. Už teraz však zaznamenal výrazne pozitívne ohlasy obyvateľov Bratislavy a Starého Mesta. Ale i v zahraničí zarezonoval ako pozitívny prvok v súlade s novými spôsobmi definovania funkcií v mestách.
Napriek dočasnej absencii vody, či nedokončeniu priestorov sa tu konajú akcie ako napríklad tancovanie tanga na námestí, dobrovoľnícka pomoc pri sadení kvetov, spoločné čítanie literatúry, vítanie nových „rezidentov“, prípadne otváranie ich expozícií, opravovanie bicyklov, rôzne „bicyklové workshopy“, komunitné stretnutia a podobne.
Projekt ešte privíta ďalšie nadácie a neziskovky, ktoré budú na mieste pracovať so svojimi klientmi s mentálnym či fyzickým hendikepom, i také, čo sa starajú o ľudí v núdzi. Pribudne knižnica a viac mobilných ihriskových prvkov pre deti, vytvorí sa miesto na posedenie na námestí aj v nepriaznivom počasí.
V blízkej budúcnosti bude práve tento projekt priamou súčasťou slovenského fashion weeku v spolupráci s Budapešťou ale i viedenským fashion weekom. Pravidelné umelecké prezentácie budú opäť jeho súčasťou.
Rezidenti sa zároveň stali tzv. „očami“ priestoru, vymizli ľudia pravidelne tam zahadzujúci množstvo odpadu, znížil sa počet bezdomovcov, rezidenti prirodzene kontrolujú i kvalitu upratovania priestorov či úpravy zelene firmami najatými mestskou časťou. Je dôležité pripomenúť aj ich aktívnu participáciu na odmietnutí navrhovaného parkoviska na danom mieste mestom Bratislava.
Na to, aby mohol projekt plnohodnotne fungovať, je potrebné vybudovať fungujúcu infraštruktúru a vzťahy. Na Šafku sa už dá posedieť, či pracovať – je tu aj WIFI pripojenie zadarmo vďaka Nadácii Orange, ktorá sa projekt rozhodla aktívne podporiť a obsahovo pomôcť naplniť. Zároveň pribudnú lokálne malé potraviny-bistro a kaviarnička. To všetko spolu zohráva dôležitú úlohu pri tom, že Šafko sa obnovuje na mape Bratislavy.
Oz Kontakt spolu s „rezidentmi“ projektu /Cyklokuchyňa, dizajnéri a pod/ si uvedomuje dôležitosť komunikácie so susedmi – čiže obyvateľmi susedných domov. Je to aj pre nich po rokoch nová situácia a nová náplň blízkeho priestoru. Boli by sme radi, keby vnímali aj oni pozitíva projektu a jeho víziu ako aj prijali ich konštruktívne návrhy na vytvorenie vzájomných väzieb. Nakoľko uplynulé týždne boli venované dovolenkám, v pláne sú susedské aktivity, či stretnutia s občanmi na koniec augusta prípadne september.
…žijeme spoločne v meste, ktoré má svoj rytmus a jeho obyvatelia svoje potreby. Zároveň však nutne potrebuje oživiť, omladnúť a tým aj ekonomicky a sociálne zosilnieť. A k tomu prispievajú práve projekty, ktoré týmto podporujeme a tešíme sa na ich ďalšie aktivity.

https://www.facebook.com/kontaktsafko/

Leave a comment