Výstava Tekuté obzory prináša pohľad na výstavbu veľkokapacitných vodných priehrad za posledných päť desaťročí skrze diela šiestich súčasných umelcov, rovnako ako i archívnych materiálov. V priebehu dvadsiateho storočia hrali priehrady úlohu sprostredkovateľov modernizácie v zmysle výroby elektrickej energie nevyhnutnej pre spriemyselňovanie, ako aj pre domácnosti s modernými spotrebičmi, prípadne ako bezpečné a spoľahlivé zásoby pitnej vody. Výstava sa však zameriava na temnejšiu stránku tejto modernizácie, a to na cenu, ktorá sa za tieto priehrady zaplatila v podobe vysídlenia rôznych komunít, straty kultúrneho dedičstva a dopadov na životné prostredie.

Rado Ištok je slovenský kurátor, výskumník a redaktor žijúci v Štokholme. V súčasnosti je kurátorom rezidencií a výstavy v Umeleckej kolónii v Nide (Litva) v rámci EÚ projektu „4K: Od konfliktu k pohostinnosti skrz kreativitu a kultúru“ (2018-2020), a v spolupráci s Marie-Louise Richards a Natáliou Rebelo vedie výskumný projekt „Priestory starostlivosti, neposlušnosti a túžby“ (2018-2020), ktorý je podporený z výskumného fondu Kráľovského inštitútu umenia v Štokholme.

Zúčastnení / With the participation of:
Anca Benera & Arnold Estefan, Ali Cherri, Elle Márjá Eira & Mai-Lis Eira, Lucia Nimcová, dokumenty z archívu Mikuláša Hubu o vodnom diele Gabčíkovo–Nagymaros a z Archívov protestného hnutia proti prehradeniu vodného systému Alta-Kautokeino (Alta múzeum, Nórsko) / documents on the Gabčíkovo–Nagymaros Waterworks from the archive of Mikuláš Huba and from The Archives of the Protest Movement against the Damming of the Alta-Kautokeino Water System (Alta Museum, Norway).

Kurátor / Curator: Rado Ištok

Vernisáž / Opening: 10. 4. 2019, 18:00
Po vernisáži bude nasledovať performance / After the opening there will be a performance: „Yoik“ od Elle Márjá Eira o 18:30.

zdroj:
https://www.facebook.com/events/1104164843097292/

Leave a comment