Tretia zo série prednášok o architektúre, ktorých lektorom je Mgr. arch. Martin Zaiček, bude tentoraz venovaná utópiám.

Utópia má často podobu architektúry. Vizualizuje usporiadanie myšlienky, spoločnosti alebo ideológie. Utópia je ne-miestom, ktoré však v dôsledku posúva hranice možného našej vlastnej reality. Alebo je to presne naopak? V decembrovej prednáške architekta Martina Zaička sa okrem príkladov slávnych utópií z dejín architektúry a vizuálnej kultúry pozrieme bližšie na predstavy možnej a nemožnej architektúry na Slovensku.

Mgr. art. MARTIN ZAIČEK, architekt, doktorand na Fakulte architektúry STU. Venuje sa dedičstvu architektúry 20. storočia na Slovensku, predovšetkým architektúre pre rekreáciu v medzivojnovom a povojnovom období.

Podujatie z verejných zdrojov podporil Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Pondelok 10. december 2018 o 19:00 – 21:00  Malý Berlín

Leave a comment