Nové Coca-Cola fľaše sú vyrobené z plastového odpadu, ktorý sa podarilo vyzbierať z 84 pláží v Španielsku a Portugalsku. 

A ako sa to všetko podarilo? Prvým krokom bolo zbieranie odpadu. Dobrovoľníci zbierali plastový odpad z 84 pláží v Španielsku a Portugalsku, ktorý bol kombinovaný s podobným odpadom zachyteným rybárskymi sieťami v Stredozemnom mori a následne podrobený recyklácii.

Coca-Cola recykluje

Chemický proces recyklácie umožňuje, aby sa z plastov nižšej triedy odstránili nečistoty a získala sa opäť ich kvalita, aby sa mohli použiť na opätovné balenie potravín a nápojov. Miera recyklácie plastov stúpla najmä vďaka väčšej informovanosti verejnosti o hrozbe pre svetové oceány. Väčšina odpadu aj tak skončí spaľovaním alebo vývozom a držaním na nelegálnych skládkach. 

Zatiaľ, čo iba štvrtina plastov v počiatočnej várke 300 fliaš vyrobených spoločnosťou Coca-Cola pochádza z morských zvyškov, spoločnosť tvrdí, že chce, aby sa všetky jej výrobky predávali v obaloch vyrobených z recyklovaného alebo obnoviteľného materiálu.

Zdroj: noizz.aktuality.sk

Leave a comment