Nová Cvernovka

Interaktívny workshop s urbanistkou a odborníčkou na rodovo-citlivé plánovanie Milotou Sidorovou, WPS Prague, Metropolitný Inštitút Bratislava a špecialistom na sebeobranu Pavlom Houdkom, Moderní sebeobrana, Praha.

Pod prevenciou násilia vo verejnom priestore nerozumieme rady a opatrenia typu, že ženy po zotmení nemajú chodiť von alebo len s doprovodom. Naopak, pod prevenciou chápeme podporu ich práva na mesto v každom čase. Interaktívny workshop s urbanistkou a špecialistkou na rodovo citlivé plánovanie Milotou Sidorovou (WPS Prague, Metropolitný Inštitút Bratislava) a expertom na sebeobranu Pavlom Houdkom (Moderní sebeobrana, Praha) budeme spoločne odhaľovať spôsoby, ako toto dokazovať, tj. zmenou mestského dizajnu, služieb mesta a společenskou výchovou.


PROGRAM:

Úvod workshopu a predstavenie

V mysliach agresorov? (Pavel Houdek)
– skupinová práca

Fakty a paradoxy (domáceho) násilia (Milota Sidorová, Pavel Houdek)

Čo s tým môžeme robiť?
– impulz – vývoj človeka s ohľadom na rodové rozdiely a bezpečnosť
– skupinová práca na identifikáciu opatrení v oblastiach mestský dizajn, služby a výchova v rozličných obdobiach ľudského života

Mini-workshop (verbálnej) sebaobrany
– diskusia o následkoch: čo stane, keď sa ohradíte?

Q&A A ZÁVER

O LEKTOROCH:
Milota Sidorová
Facilituje, prepája a metodicky hľadá priesečníky spoločných záujmov medzi rôznorodými stranami tak, aby sme spolu tvorili spravodlivejšie, transparentnejšie a menej konfliktné mestá.

Milota je profesionálka pohybujúca sa v interdisciplinárnych témach mesta a mestského plánovania. Študovala krajinnú architektúru, územné plánovanie, grafický dizajn, filmovú produkciu, metódy sociálneho výskumu a manažment ľudských zdrojov na rôznych školách v Európe, Ázii a Amerike. Je zakladajúcou členkou medzinárodného urbanistického festivalu reSITE a jeho hlavnou koordinátorkou v rokoch 2011-2015. V roku 2013 získala Fulbrightovo štipendium a študovala urbanizmus v New Yorku. V roku 2015 založila iniciatívu Ženy pražského verejného priestoru WPS Prague, sieť promujúcu aktívne ženy, ktoré sa venujú zvyšovaniu kvality architektúry, urbanizmu a rozvoja komunitného života, rovnako tak rodovo citlivému plánovaniu. Pripravovala prihlášku a programovo manažovala medzinárodný európsky projekt Shared Cities: Creative Momentum zameraný na zdieľanie v architektúre a urbanizme. Spolumoderuje reláciu o rozvoju miest: Živé Mesto FM. Od novembra 2019 je vedúcou kancelárie participatívneho plánovania a komunikácie na Metropolitnom Inštitúte Bratislava.

https://www.milotasidorova.com

Pavel Houdek
Záujem o to ako sa reálne dejú zločiny u Pavla skombinovali štúdium kriminológie a trestného práva na Právnickej fakulte UK, psychológiu, ale i fyziológiu a aspekty neurovied. Prešiel niekoľkými inštruktorskými a trenérskými kurzami a stal se certifikovaným lektorom vzdelávania dospelých v obore zážitkovej pedagogiky a licencovaným instruktorem sebeobrany.Počas jeho 15 ročnej praxe zestavil vlastný systém, který podľa jeho slov pomáha obyčajným ľuďom, ktorým sa hnusí násilie a nechcú sa učiť bojovať vysporiadať sa rýchle a efektívne s agresiou ešte v jej zárodku.

http://www.moderni-sebeobrana.cz

Partnermi akcie sú WPS Prague, Moderni-sebeobrana.cz, Apríl magazín, Curaprox Slovensko, TRUST WOMEN, Nová Cvernovka
Akcie bude priebiehať v českom aj slovenskom jazyku.
Vstupné na akciu je vo výške 5 € a platí sa priamo pri vstupe.
Počet účastníkov, účastníčok je obmedzený, svoju účasť preto prosím potvrďte na nasledujúcom formulári: http://bit.ly/interaktivny_workshop

zdroj: facebook

Leave a comment