A je tu opäť milá príležitosť stretnúť sa spolu pri príležitosti vernisáže výstavy, tentokrát súboru diel výtvarníka Jozefa Vydrnáka s jednoduchým ale krásnym názvom – Príbehy. Diela a dielka nás vnoria do komorných príbehov a častokrát aj s úsmevom sa nám prihovoria a prevedú nás riekou fantázie. Tešíme sa na stretnutie s vami.

„Všetky existencie tohto sveta (živé či neživé) majú svoju hmotnú a nehmotnú podstatu pochádzajúcu z toho istého spektra. Hmotná podstata reprezentuje túto existenciu in natura a výtvarník ju vníma hlavne cez mechanické aspekty hmoty. Nehmotná podstata reprezentujúca „neuchopiteľnú“ vlastnosť ducha, je jej riekou, ktorá vyvrela pri „vzniku“ existencie, tečie s ňou a mohutnie s každou udalosťou (interakciou), ovplyvňujúcou jej komplementárnu podstatu. Rieka sa týmto stáva akýmsi záznamníkom, svedkom, dejepiscom, či lekárskou správou tela aj duše a pretrváva aj po „zániku“ hmotnej podstaty existencie. Chcem vo svojej tvorbe využívať čas (prítomný, minulý, či budúci) na presuny po rieke. Čiarou (líniou) prehrádzať riečny prúd v okamihoch, ktoré svetu vyšlú posolstvo o stave harmónie (in natura, v znaku, symbole, bode, farbe, slove, či kompozícii), provokujúc fantáziu i filozofiu. Každé dielo s posolstvami medzi „priehradami“ bude vždy o kúsok menej, či o kúsok viac dlhším fragmentom riečnej rovnice existencie, ktorej úplného popisu sa mi však ani cez všetky diela nedostane, pretože sama podstata tejto existencie ľudskému autorovi poznateľná nie je.“
Jozef Vydrnák

26.4 2019 18:00 – 22: 00 Moodra galeria

zdroj :
https://www.facebook.com/moodragaleria/


Leave a comment