Art Books Coffee vás srdečne pozýva 22 februára na prezentáciu tvorby mladej autorky Martiny Rötlingovej v rámci diskusie z cyklu “Young Artist Talk”, ktorej zámerom je priblížiť širšej verejnosti tvorbu súčasných absolventov alebo študentov umeleckých odborov. Prezentácia bude spojená s diskusiou v príjemnom prostredí kaviarne, galérie a kníhkupectva ABC. Sprevádzať tvorbou bude Danková Zuzana.

ART BOOKS COFFEE

Autorka Martina Rötlingová je profesionálnou výtvarníčkou, ktorá sa aktívne venuje umeleckej činnosti, primárne v médiu maľby. Jej tvorba je koncipovaná v dvoch líniach, jednou sú diela reagujúce na vplyv sociálnych sietí a ich dopad na vnívmanie obrazu a portrétu. Druhou je cyklus diel pojednávajúcich o zmysle a stelesnení krásy v súčasnom mediálnom kontexte.

Tvorba Martiny Rötlingovej je čoraz viac prezentovaná na Slovensku, ale aj v zahraničí . V roku 2013 úspešne absolvovala štúdium na Akadémii umení v Banskej Bystrici a v tom istom roku sa stala aj finalistkou maliarskej súťaže Maľba roka, Nadácie VÚB. Medzi jej najvýznamnejšie úspechy okrem iného patrí aj samostatná výstava v Bogote (Kolumbia) pod názvom Temporary Lights (2016) alebo výstava Selfie Yourself! V Galérií M. A. Bazovského v Trenčíne (2018). V marci chystá Martina samostatnú výstavu v galérii Magna v Piešťanoch.

Leave a comment